Torrent sťahuj

Torrent

FAQ torrent

Seed je užívateľ, který má celý súbor sťahovania a zdieľa ho.

Peer je každý sťahujúcí, který nemá celý súbor. Po stiahnutí sa stáva seedem.

Leech je prakticky to isté ako peer, niekedy je to označenie pre peera s veťmi nízkým UD ratiem.

UD ratio je poměr mezi prijatým a odoslaným množstvom dát. Je slušnosťou si udržovať ratio aspoň na hodnotě 1.

Tracker je server který koordinuje sťahovaní všetkých uživateľov.

Swarm je súhrnné označenie pre seedy a peery (teda pre všetkych pripojených uživateľov, či už sťahujúcich alebo iba zdieľajúcich).

Torrent sťahujeme

Čo je to .torrent súbor? Na to aby ste mohli niečo stiahnuť z bittorrent siete, musíte mať .torrent súbor. Tento súbor obsahuje informácie o tom, kde sa nachádza tracker (indexovacia stránka). Archív je kompletná sada, určená na sťahovanie, obsahujúca jeden alebo viac súborov. Sťahovanie v tejto sieti je záležitosť pár klikov - stiahnutie .torrent súboru v browseri a spustenie sťahovania v bittorrent kliente, kde si nastavíte kam sa má archív stiahnuť.

black man

...ďalej